«Тараз су» МКК өлшеу телімі бойынша 2017 жылға ақылы қызметтер бағасы

 

 

Қызметтер атауы

 

Өлшем бірлігі.

 

Саны

Бірлік үшін бағасы, теңге ҚҚС-мен Сомасы, теңге ҚҚС-мен
1

1.

Бір ЕҚ (су өлшеу) мемлекеттік тексеру, соның ішінде: Соның ішінде:
  1.1. Бір ЕҚ (су өлшеу) тексеру дана. 1 2217,00 2217,00
1.1. Тексеру 1592,00 1592,00
1.2. ЕҚ пломбалау 625,00 625,00

 

1.2. Екі ЕҚ (су өлшеу) тексеру дана. 2 3902,00 3902,00
1.1. Тексеру дана. 2 1592,00 3184,00
1.2. ЕҚ пломбалау дана. 2 718,00

 

2 Құрастыру/бөлшектеу жұмыстары  

дана.

 

1

 

800,00

 

800,00

 

3 ЕҚ (су өлшеу) жөндеу, жалпы бағасы: Жөндеу жұмыстарынан құралады + тексеру бойынша ҰЭкС
3.1. ЕҚ (су өлшеу) жөндеу
a. d=15-25 mm дана. 1 1419,00 1419,00
b. d=32-50 mm дана. 1 1684,00 1684,00
c. d=65-80 mm дана. 1 2213,00 2213,00
3.2. ЕҚ (су өлшеу) жөндеуден кейін тексеру бойынша «ҰЭкС» АҚ қызметтерінің төлем ақысы:  

(26.05.2016ж. № 207-ОД бұйрығы)

а. d=15-32 mm дана. 1 879,20 879,20
б d=40 mm дана. 1 1086,40 1086,40
a. d=50-65 mm дана. 1 1373,12 1373,12
b. d=80 mm дана. 1 1806,56 1806,56
c. d=100 mm дана. 1 2408,00 2408,00
d. d=150 mm дана. 1 4191,04 4191,04
e. Өзі жабысатын лейбл дана. 1 117,60 117,60
f. Пластикалық пломбасы дана. 1 122,08 122,08

Ескертуқызметтер бағасы бекітілген калькуляция негізінде бекітілген, өзгерістер болуы мүмкін.