Изменение тарифа с 01.02.2019г

Приказом  ГКП «Тараз су» № 1–в от 09 января 2019  года  с 1 февраля 2019 года вводятся новые тарифы по по группам потребления без НДС за 1 м³:

По услуге  водоснабжения:

1   группа – физические лица, имеющие приборы учета  – 40,51 тенге;

2 группа – коммунальные предприятия, занимающиеся производством, передачей и распределением тепловой энергии – 44,03 тенге;

— организации, содержащиеся за счет бюджетных средств –117,00 тенге;

3   группа —  физические лица, не имеющие приборы учета – 97,60  тенге,

– прочие потребители, не попадающие под 1 и 2 группы – 97,60 тенге.

 

 

2019 жылғы 09 қаңтардағы № 1–в «Тараз–су» МКК бұйрығымен бекітілген 2019 жылғы 1 ақпанынан   бастап тұтынушыларға 1м³ үшін ҚҚС-сыз санатына байланысты жаңа тарифтер енгізіледі.

Сумен қамтамасыз ету қызметтері үшін:

1 санат бойынша –  су өлшегіш құралдары бар жеке тұлғаларға – 40,51 тенге.

2 санат бойынша – жылу энергетикасы саласындағы коммуналдық кәсіпорындарға – 44,03 тенге.

— бюджет қаржысымен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге –117,00  тенге;

3 санат бойынша –  су өлшегіш құралдары жоқ жеке тұлғаларға – 97,60 тенге;

— 1 және 2 санатқа жатпайтын басқа да тұтынушыларға – 97,60 тенге.